Fysio Frerejean

bekkenfysiotherapie - oedeemtherapie

Welkom bij Fysio Frerejean

Fysio Frerejean is een praktijk die zich vooral richt op de specialisatie bekkenfysiotherapie (geregistreerd bekkenfysiotherapeut) in de breedste zin van het woord. Maar ook voor oedeemtherapie kunt u hier terecht.

In een sfeervolle setting wordt een bedrijfsvoering nagestreeft waarin de cliënt centraal staat. Verwacht persoonlijk contact, een open interactieve communicatie, gerichte aandacht en een luisterend oor, maar ook kwaliteit en vernieuwende technieken en apparatuur.

Door middel van cursussen en congressen wordt kennis en kunde regelmatig op peil gehouden.

Fysio Frerejean heeft voor het jaar 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

De praktijk is aangesloten bij het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB) en ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Hopelijk tot ziens!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close