Bekkenfysiotherapie

Pas in het begin van de jaren ’80 ontstond aandacht voor bekkenbodemproblemen, aanvankelijk gesignaleerd vanuit de zwangerschapsbegeleiding. In de daaropvolgende jaren nam de behandeling van bekkenbodemklachten een grote vlucht en al gauw werden niet alleen vrouwen, maar ook mannen en kinderen behandeld. Eerst richtte de behandeling zich vooral op urineverlies, daarna ook op problemen met het ophouden van de ontlasting en pijn bij gemeenschap. Tegenwoordig maakt de bekkenfysiotherapeutische begeleiding voor en na operaties aan blaas, baarmoeder of prostaat deel uit van de multidisciplinaire behandeling. De behandeling van bekkenpijn, al dan niet samenhangend met zwangerschap, vormt een onderdeel van bekkenfysiotherapie.

Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut richt zich dus op problemen in het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem. Veel van deze klachten zijn te verhelpen, maar met sommige klachten is het best lastig om naar een zorgverlener te gaan. Men schaamt zich vaak, terwijl daar geen enkele reden voor is.
Bekkenklachten komen daardoor veel meer voor dan men weet en de bekkenfysiotherapeut is erin gespecialiseerd deze te bespreken en te verhelpen. Als men over die schaamte heen stapt, blijkt het leven weer veel prettiger te worden. We willen tenslotte allemaal graag de regie over ons lijf en leven behouden!

De bekkenbodem
De bekkenbodem is een spierlaag onderin het bekken die de blaas (met de urinebuis), de baarmoeder (met de vagina) en de endeldarm ondersteunt. Die bekkenbodemspieren zorgen ervoor dat urine, winden en ontlasting losgelaten of opgehouden kunnen worden. Ook hebben ze een functie bij seksualiteit.
Als bekkenbodemspieren niet goed functioneren kan men klachten krijgen, zoals pijn in de onderbuik, de bekkenbodem, het stuitje of het schaambeen. Ook kan men last krijgen van lage rug- en bekkenpijn. Ouder worden en hormonale veranderingen hebben hier veel invloed op (als gevolg van bijvoorbeeld de overgang, medicijnen of verwijderen van prostaat/baarmoeder).

Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor u doen?
De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen, trainen en ontspannen van de spieren rondom het bekken. Of het nu gaat om klachten en vragen tijdens of na een zwangerschap, op seksueel gebied, of meer op de functies van het bekkenbodem gericht, er zijn diverse manieren en middelen om hier wat aan te doen.
Afhankelijk van de klachten kan daarbij gebruik gemaakt worden van speciale apparatuur. Die apparatuur meet de activiteit van de bekkenbodemspieren, zodat je kunt zien of ze goed functioneren. Als nodig geeft de bekkenfysiotherapeut advies over houding, de belasting op het bekken, toiletgedrag, eet- en drinkgewoonten of ondersteunende hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een bekkenband.
Een bekkenfysiotherapeut is bevoegd en deskundig om inwendige onderzoeken en behandelingen te doen. Voor alle onderzoeken en behandelingen wordt u altijd eerst om toestemming gevraagd, u blijft tenslotte te allen tijden baas over eigen lijf!

De bekkenfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis van en vaardigheden in klachten zoals:

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting
 • niet te onderdrukken aandrang tot plassen en/of ontlasting
 • moeizame ontlasting (obstipatie)
 • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
 • pijn in de onderbuik, de bekkenbodem, rond de anus of de geslachtsdelen
 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem
 • begeleiding bij operaties in de onderbuik (blaas, prostaat, baarmoeder)
 • lage rug- en bekkenpijn, al dan niet in de periode rond en na de zwangerschap

Wat kunt u verwachten?
Tijdens de eerste afspraak worden de klachten geïnventariseerd in een vraaggesprek en krijgt u voorlichting gericht op uw klachten. Bij de tweede afspraak zal onderzoek plaatsvinden (indien nodig ook inwendig, maar uiteraard alleen met uw toestemming). Hierbij wordt de bekkenfysiotherapeutische diagnose gesteld, waarna aan de hand van de geformuleerde behandeldoelen in overleg met u een behandelplan wordt opgesteld.
De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Voor de analyse van het effect van de behandeling wordt vaak gebruikgemaakt van gevalideerde vragenlijsten.

Behandelmogelijkheden

 • informatie, uitleg en advies met betrekking tot het klachtenpatroon
 • oefentherapie
 • ondersteuning van de oefentherapie o.a. door middel van:
  • inwendige palpatie
  • biofeedback
  • elektrostimulatie
  • ballontraining
 • oefentechnieken om controle te krijgen over vullen en ledigen van blaas en endeldarm

Zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars vergoeden bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanuit de basisverzekering (betreft maximaal 9 behandelingen). Bij sommige zorgverzekeraars is hier een verwijzing voor nodig. Houdt er wel rekening mee dat uw eigen risico wordt belast!
Alle andere indicaties vallen onder de aanvullende verzekering.

Dus verliest u ongewild urine of ontlasting? Laat u vaak winden, heeft u moeite met ontlasten, buikpijn, moeite met vrijen of is bewegen pijnlijk nu u zwanger bent? Wat voor klachten of vragen u ook heeft rond uw bekken, ik kan u helpen en duidelijk maken wat u er zelf aan kunt doen!

Kijk voor meer informatie op:
www.nvfb.nl
www.novuqare.nl
www.bekkenbodemonline.nl
www.bekkenbodem4all.nl
www.bekkenfysiotherapie.nl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close