Huisregels

  • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
  • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
  • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade, dan wel zoekraken van uw eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
  • Parkeer uw vervoermiddel zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan netjes terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
  • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
  • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
  • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close