Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat ik mijn vak zo goed mogelijk uitoefen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop er met u en uw gegevens wordt omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek met mij aan te gaan. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.
Ik streef ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden en samen met u tot een bevredigende oplossing te komen.
Eventueel kunt u ook via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen.

Als u er samen met mij niet uit komt of levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF. Het klachtenreglement ligt ter inzage in de praktijk.

Op www.defysiotherapeut.com vindt u de nodige informatie en formulieren om een klacht of geschil in te dienen.

Indien u opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van de dienstverlening dan stel ik dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk doen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close