Patiëntengegevens

  • Fysio Frerejean houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.
  • Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) van toepassing. Hierin worden de rechten en plichten van u en de zorgverlener vermeld.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u gegronde redenen heeft dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u mij verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Om de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder andere noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, anoniem zijn. Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens voor anoniem wetenschappelijk worden gebruikt, dan kunt u dat bij mij aangeven.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas aan de onderzoeker worden verstrekt wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven (informed consent). Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Alleen bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
  • Alleen Fysio Frerejean heeft toegang tot uw gegevens.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close