Rechten en plichten

  • De rechten en plichten van een Fysiotherapeut en u als cliënt staan vermeld in de WGBO. Dit staat voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Zowel de zorgverlener als u als cliënt zijn verplicht zich hieraan te houden.
  • Wilt u bepaalde informatie niet ontvangen, bijvoorbeeld details over een eventuele aandoening, dan kunt u dat aangeven. Ik zal dit recht op ‘niet-weten’ respecteren, mits hierdoor geen gevaar ontstaat voor anderen bijv. in het geval van een besmettelijke ziekte.
  • Heeft u, om wat voor reden dan ook, bezwaar tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen, dan dient u dit meteen bij mij aan te geven. Doe dit zoveel mogelijk bij de eerste afspraak zodat ik kan beoordelen of ik de behandeling aan moet passen of u wellicht niet verder kan behandelen.
  • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zullen zijn, dan zal u vooraf om toestemming hiervoor gevraagd worden.
  • Ik als fysiotherapeut dien me tegenover u als cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
  • De informatie die u met mij deelt is vertrouwelijk, ik ben gebonden aan een geheimhoudingsplicht en mag deze informatie niet met derden bespreken.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close