Vergoeding

  • Fysio Frerejean heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten.
  • Behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het maximum aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.
  • Het is uw eigen verantwoording om op de hoogte te zijn van de vergoedingen van uw zorgverzekeraar. Lees dus uw verzekeringspolis goed door en neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Bent u aanvullend verzekerd en is uw zorgverzekeraar gecontracteerd, dan worden de behandelingen vergoed tot aan het maximum aantal behandelingen. Komt u boven dit maximum aantal uit dan worden de kosten aan uzelf doorbelast.
  • Bent u aanvullend verzekerd maar is uw zorgverzekeraar niet gecontracteerd, dan worden de kosten rechtstreeks aan uzelf doorbelast. De nota’s kunt u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar indienen waarbij uw zorgverzekeraar zelf bepaald welk gedeelte u krijgt vergoed.
  • Bent u niet aanvullend verzekerd dan zijn de kosten voor uzelf.
  • Indien de kosten aan uzelf worden doorbelast en niet aan de zorgverzekeraar, dan gelden de eigen tarieven van Fysio Frerejean. Zie hiervoor de tarievenlijst.
  • Let goed op als u bij meerdere zorgverleners onder behandeling bent, uw maximale vergoeding wordt dan dus sneller bereikt!
  • Voor chronische aandoeningen en kinderen tot 18 jaar gelden andere bepalingen, lees hiervoor goed uw verzekeringspolis door. Extra informatie hierover kunt u ook vinden op  www.zorgvergoeding.com.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close